Folie 6
Folie 6
Folie 6
Na akcích německé putovní výstavy "Kleine Bahn ganz Gross" se člověk příležitostně setkávall s českými modeláři a výrobci/prodejci. Postupem času se rozvíjela i přátelství. Ta se prohloubila při návštěvách Prahy a vznikala další nová přátelství. Každý, kdo pátral na internetu, našel spoustuvynikajících českých a slovenských modelářů – kromě svých vlastních přátel. A bylo překvapivé zjistit,
že takové akce v České republice neexistují, i když by je tamní modeláři docela uvítali. "To u násnejde!" – říkali někteří z nich. Tato věta se stala klíčovou myšlenkou a výzvou pro Uwe Roloffa.

Folie 6













Folie 6 Folie 7
Folie 6 Ivášniví fanoušci modelů Ringhoffer a Tatra znovu a znovu přemýšleli o tom, jak by se něco takového dalo zorganizovat i s českými přáteli. Jak by člověk mohl vzbudit zájem? Co by bylo pro tento region
typické? K čemu jsou fanoušci po celém světě? Při pohledu na modely to bylo snadné! – Ringhoffer a později ČKD Tatra…




Úspěšný příběh a historie těchto typů vozidel, je znám daleko za hranicemi země. Fanoušky těchto vozidel najdete po celém světě! A kde by vše mohlo být prezentováno lépe a důstojněji než v Muzeu MHD Praha?!? Nejdříve chtěl tedy zjistit, zda-li by byl zájem. Dne 4. září 2020 představil svůj nápad v různých skupinách sociálních médií. Kontaktoval své osobní přátele modeláře. Odezva byla pozitivní. S Karolínou Hubkovou a Miroslavem Barnetem se mohl těšit i na dva velmi významné podporovatele z okruhu svých přátel na místě v Praze. A fungovalo to! – navzdory všem pochybovačům a "proroctvím zkázy"! Dne 30. května 2021 spustil výzvu k registraci na setkání. Vzhledem k tehdejší situaci se šířením Covid-19 bylo setkání naplánováno a uspořádáno pouze na jeden den. Příprava šla ruku v ruce s Muzeem MHD. Spolupráce byla příkladná! Taková spolupráce je zábavná a motivuje pro budoucí akce! A tak 1. setkání mělo velký úspěch! Přišlo více návštěvníků, než se očekávalo! Účastníci se na konci dne dohodli, že toto setkání chtějí pořádat každoročně a vždy poslední víkend v srpnu. I vedení muzea potvrdilo, že by se tato akce mohla stát novou tradicí. Toto setkání nebylo nikdy zamýšleno jako kopie nebo soutěž existující výstavní akcí. Ne! Zvýšený důraz byl kladen na to, aby byl pro české přátele a jejich přátele a hosty něčím jedinečným a výjimečným! - Hobby spojuje přes hranice a národnosti! Toho bylo dosaženo díky všem zúčastněným! Nyní je na nich, aby na tomto úspěchu stavěli a učinili z něj trvalou přehlídku svých dovedností a kreativity, která je prostě zábavná pro každého! A nyní k prvnímu ročníku….
Folie 7

Folie 7


Der Ideengeber und Hauptorganisator dieser Veranstaltung : Uwe Roloff